+40744613024 [email protected]

Termeni si Conditii

Bine ati venit pe site-ul nostru, tigmavet.ro, echipa Site-ului vă oferă acces la Site-ul care face obiectul termenilor și condițiilor din prezentul acord. Vă rugăm să rețineți că utilizarea Site-ului reprezintă acordul dumneavoastră necondiționat de a urmări și de a fi obligat prin acești Termeni și Condiții.

Echipa Site-ului își rezervă dreptul de a actualiza sau modifica termenii menționați mai sus și condițiile în orice moment, fără notificare prealabilă. În cazul în care termenii și condițiile au fost actualizate, echipa Site-ului le va posta pe site și va menționa data la care conținutul a fost actualizat ultima dată. Utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului ca urmare a oricărei astfel de postări reprezintă acordul dumneavoastră necondiționat de a urmări și de a fi legat de noii termeni și condiții schimbate.

Site-ul trebuie să fie utilizat numai de către persoane fizice sau juridice care pot forma contracte din punct de vedere juridic în temeiul legii aplicabile în țara și / sau provincia de reședință a acestora. Fără a limita cele de mai sus, Site-ul nu trebuie să fie utilizat de către persoane sub vârsta legală (minori). Dacă sunteți Minor, nu trebuie să utilizați Site-ul. Pentru evitarea oricărui dubiu, echipa Site-ului nu va fi responsabilă pentru orice utilizare neautorizată de către Minori a Site-ului în orice fel sau mod.

Site-ul, design-ul său, toate textele, grafica, continutul, video, audio și alegerea și dispunerea acestora sunt proprietatea echipei Site-ului, și / sau a diverselor sale filiale, afiliați și furnizorii terți (“Terțe Părți”), și sunt protejate în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nici o parte dintre conținutul găsit pe site nu poate fi reprodus, republicat, distribuit, afișat, vândut, transferat, sau modificat fără permisiunea expresă scrisă a echipei Site-ului și / sau aplicabilei Terțe Părți.

Mărcile comerciale și de design care apar pe Site sunt mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi. Nimic de pe site nu trebuie interpretat ca acordare, prin implicare sau altfel, a oricărei licențe sau drept de a folosi orice mărci, cu excepția cazului în care există permisiunea expresă a echipei Site-ului sau o altă parte care poate deține mărcile aplicabile.

Nici Site-ul, nici conținutul acestuia nu pot fi, în tot sau în parte, copiate, reproduse, republicate, încărcate, postate, transmise sau distribuite fără acordul scris al echipei Site-ului, cu excepția faptului că puteți descărca, afișa și tipări conținutul prezentat pe Site doar pentru uz personal, non-comercial. Utilizarea neautorizată a site-ului și / sau conținutul de pe el poate încălca drepturile de autor aplicabile, marca sau alte legi de proprietate intelectuală sau alte legi. Trebuie să păstrați toate notificările privind drepturile de autor și mărcile comerciale, inclusiv orice alte drepturi de proprietate, conținute în conținutul de pe site. Se interzice utilizarea unui astfel de conținut pe orice alt website sau în orice mediu de calculatoare în rețea.

Vi se interzice să contribuiți, postați sau transmiteți pe Site orice fel de material ilegal, amenințător, calomniator, defăimător, obscen, indecent, inflamator, pornografic sau conținut profanator sau orice conținut care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar fi considerat o infracțiune penală, ce poate da naștere la răspundere civilă, sau altfel încalca orice lege. Înainte de a obține orice produs sau serviciu de la o Terță Parte, trebuie să verificați toate informațiile, conținutul, materialul sau datele deținute de terți despre dumneavoastră pentru a vă asigura că sunt corecte, complete, precise și nu sunt înșelătoare și că ați descris toate faptele relevante. Este responsabilitatea dumneavoastră de a identifica și corecta orice greșeli sau erori de informație, conținutul, materialul sau datele deținute de terți despre dumneavoastră înainte de a obține orice produs sau serviciu. Nerespectarea acestora ar putea invalida produsul sau serviciul oferit de respectiva Terță Parte. Nu acceptăm nici o responsabilitate sau răspundere pentru orice pierderi sau daune ce s-ar putea suferi sau suporta dacă orice informație, conținut, material sau datele deținute de Terța Parte despre dumneavoastră nu este corectă, completă și precisă sau dacă este înșelătoare sau dacă ați reușit să dezvăluiți toate faptele relevante.

În discreția sa, în plus față de orice alte drepturi sau remedii aflate la dispoziția echipei Site-ului și fără nici o responsabilitate, echipa Site-ului în orice moment și fără notificare poate rezilia sau restricționa accesul la orice componentă a site-ului.

Referințe de pe Site la orice nume, mărci, produse sau servicii ale Terților Părți sau link-uri către site-urile unr Terțe Părți sau informații sunt furnizate exclusiv ca o comoditate pentru utilizatorii Site-ului și nu constituie în nici un fel sau implică aprobarea Site-ului sau recomandarea unei Terțe Părți, a unei informații, produs sau serviciu. Echipa Site-ului nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor de la Terțe Părți și nu face nicio declarație cu privire la conținutul sau acuratețea materialelor de pe aceste site-uri. Dacă vă decideți să intrați pe orice astfel de site-uri web ale unor Terțe Părți, faceți acest lucru în totalitate pe propriul risc. Utilizarea de către dvs. a acestor site-uri ale unor Terțe Părți este supusă termenilor și condițiilor de utilizare și politicilor de confidențialitate ale acestor site-uri.